LEGE nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (la data 26-iul-2012 actul a fost promulgata de Decretul 515/2012 ) – CLICK AICI pentru a o studia

ORDIN nr. 2534/C din 20 iulie 2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000 – CLICK AICI pentru a il studia

LEGE nr. 34 din 8 martie 2012 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (la data 09-mar-2010 actul a fost promulgata de Decretul 343/2010 ) – CLICK AICI pentru a o studia

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 martie 2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru  modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – CLICK AICI pentru a o studia

LEGE nr. 305 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – CLICK AICI pentru a o studia

Reglementare contabilă din 9 noiembrie 2007 (2) pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – CLICK AICI pentru a o studia

Reglementare contabilă din 9 noiembrie 2007 privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă
simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial – CLICK AICI pentru a o studia

ORDIN nr. 830 din 10 octombrie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – CLICK AICI pentru a il studia

NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – CLICK AICI pentru a le studia

LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – CLICK AICI pentru a 0 studia

ORDIN nr. 185 din 23 februarie 2005 privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică – CLICK AICI pentru a il studia

ORDIN nr. 203 din 7 iunie 2004 pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 298/2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiinţarea si funcţionarea asociaţiilor si fundaţiilor – CLICK AICI pentru a il studia

ORDIN nr. 98 din 1 aprilie 2003 privind eliberarea avizului în vederea acordarii personalitatii juridice – CLICK AICI pentru a il studia

ORDIN nr. 3571 din 18 martie 2003 privind punerea în aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 – CLICK AICI pentru a il studia

REGULAMENT din 26 aprilie 2000 privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial – CLICK AICI pentru a il studia

ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – CLICK AICI pentru a o studia

Ordin Nr. 1591 din 3 august 1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia – CLICK AICI pentru a il studia

ORDONANTA nr. 40 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit – CLICK AICI pentru a o studia